Politiattest

Politiattest

Krav om politiattest i Vindbjart Håndball

Til alle trenere/oppmenn i Vindbjart håndball

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10 mars 2008, at alle som arbeider med barn i idrettslag skal ha politiattest etter 1. Januar 2009. Dette gjøres for å sikre barn mot misbruk. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Vindbjart håndball blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med nestleder i Vindbjart håndball.
e-post: eivjor@hotmail.com
telefon:994 56 650

eller hans/hennes stedfortreder:
Sportslig leder Pål Gudbrandsen
e-post: sportsligleder@vindbjarthandball.no
telefon: 911 68 394

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Hva skal søkeren gjøre?

De skal logge seg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. (Stort sett med samme teknikk som når en logger seg inn på en nettbank.)

Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget)

Laste opp en bekreftelse av formål politiattest, og fyll ut skjema med navn, fødselsnummer og dato.

DENNE LIGGER I BUNNEN PÅ DENNE SIDEN

Vente på svar

Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig.

Mer informasjon fra Politiet:

Bekreftelse på formål med politiattest (dette skal idrettslaget fylle ut og gi søkeren):

https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf

Informasjon om den nye søknadsordningen:

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1311.xhtml

Tidligere søknadsskjema for politiattest:

https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_185.pdf

Politiattest fra klubb

Sponsorer

X