Styret

 

Leder        Irene Pettersen
Nestleder     Jorun Eivindson
Sportslig leder        Pål Gudbrandsen
Sekretær/Barneidrettsansvarlig Kari Gjerald
Kasserer Ole Gunnar Heistad
Sponsoransvarlig      Christoffer Eriksen
Foreldrekontaktansvarlig Kamilla Gunderstad
Web/SoMe Narve Kristiansen

 

X