Ved hjemmekamper

VED HJEMMEKAMPER

Her har vi samlet all den informasjon som trengs for å gjennomføre vellykkede arrangementer i Venneslahallen – både med tanke på kiosk og sekretariat.

Laget som har ansvar for kiosk og sekretariat får beholde halvparten av salget i kiosken til fri benyttelse innad i laget.

Lagene oppfordres til å ta med hjemmelagde kaker for å øke salget og fortjenesten. Øvrige kioskvarer kjøpes inn av arrangementsansvarlig. Ved andre ønsker, må det kontaktes i god i forkant før arrangementet.

Lag som har midtukekamper og ved enkeltkamper i helga, må selv ta ansvar for sekretariatet og eventuell kiosk. Midtukekamper er derfor ikke med i denne oversikten.

De forskjellige instrukser og rutiner ligger under toppmenyen «Klubbhåndboka» under arrangementer.

Sponsorer

X