Om klubben

Vindbjart håndball har i dag cirka 140 spillere i aldersgruppen 6 -18 år, samt HU-lag og  damelag i 4.divisjon. Vi har i tillegg om lag 20 dyktige trenere som ukentlig aktiviserer spillerne.

Som klubb skal vi gi et tilbud til alle som ønsker å spille håndball fra 6 år og til seniornivå. Barnehåndball er i Vindbjart håndball definert som alderstrinnet 6-10 år og ungdomshåndball er definert som alderstrinnet 11-18 år. Klubben anser det som sitt samfunnsansvar å tilrettelegge for mest mulig håndballaktivitet blant barn og unge for å fremme fysisk helse og skape en trygg arena som barn og ungdom kan utvikle seg i.

Vi er en klubb der alle jobber for klubben – og ikke kun seg selv eller sitt lag. Vindbjart håndball  –  Vi gir muligheter, vi serverer dem ikke.

Den enkelte må gjennom eget initiativ og innsats gripe de sjansene vi gir. Vi skal ikke bare gi de aller ivrigste muligheter, men alle som ønsker det. Vi gir mulighet til individuell og kollektiv utvikling.

Vi gir muligheter til :

  • Å være en del av ett stort, rikt og trygt fellesskap.
  • Oppleve glede, lykke og seire.
  • Ta del i og mestre nederlag, skuffelser og tap.
  • Opplevelser og gode minner.
  • Utvikle fysisk mestring og fremgang.
  • Delta i sosialt fellesskap og utvikling.
  • Få venner for livet.

Verdigrunnlag

Idrettsglede
Muligheter og utfordringer for alle.

Ærlighet og respekt
Overfor egne spillere, trenere, dommere og konkurrenter.

Målrettet
Energisk og begeistret innsats i et sunt og trygt idrettsmiljø.

Fellesskap
Det at alle kan føle tilhørighet til klubben er viktig. Vi skal tilby håndball under trygge rammer, og være en positiv faktor i barn og unges oppvekst og skape et inkluderende miljø hvor hver enkelt skal ivaretas.

Målsettinger
Vindbjart håndballs overordnede målsetting er å legge til rette for en håndball som ivaretar en satsning på bredde og topp.

  • Vi skal gi et tilbud til alle barn, ungdom og voksne som ønsker å være endel av klubben.
  • Vi skal skape et godt, inkluderende, utviklende og sportslig miljø.
  • Vi skal utvikle spillere med individuelle og kollektive ferdigheter.

Vindbjart håndball er drevet på frivillig basis, og foreldres deltagelse og involvering er av største viktighet for klubbarbeidet. Foreldre skal oppmuntres og motiveres til å ta del i klubbens aktiviteter, slik at det sportslige tilbudet og ambisjoner kan opprettholdes.

X