Minner om årsmøte i IL Vindbjart Ski torsdag 13.02.2020, klokken 19:00 på Vindbjarthuset.

Regnskap for 2019, modell for klubbstøtte samt budsjett for 2020 er lagt ut i medlemsgruppen på Facebook («Vindbjart ski – medlemsside»). Ta kontakt dersom du ikke har tilgang og ønsker å få dokumentene tilsendt på mail. Årsmelding er under utarbeidelse og sendes ut før årsmøtet dersom den foreligger.

Agenda:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere.

Sak 2 Årsmelding 2019 fra IL Vindbjart ski

Sak 3 Årsregnskap 2019

Sak 4 Budsjett 2020

Sak 5 Valg

Avslutning av protokollført del.

Eventuelle orienteringssaker.

 

Det blir servert pizza.

 

Mvh
Kjell Einar

X