Retningslinjer for profilering IL Vindbjart Ski

 

Bakgrunn

Profilering handler om to ting: å tilhøre en klubb og finansiering av klubbens aktiviteter.
Langrenn er en individuell idrett, men vi trener, konkurrerer og bygger samhørighet som IL Vindbjart Ski.
Vi har lojale sponsorer som bidrar med betydelige beløp. Disse skal forsvare sine utgifter, og føle at sine bidrag blir vedsatt. Det betyr mye for enkeltpersoner å se logo, klubbtøy, osv., på nett, i avisa, og susende forbi i skiløypa på Sandrip eller Hovden.

Derfor er klubbtøy tilgjengelig hos Sport1 Vennesla til sterkt rabatterte priser for at det skal være en overkommelig kostnad.

Vi ønsker å lage retningslinjer som både ivaretar våre sponsorers interesser, klubbens egne interesser, samt individuelle løperes forpliktelser og muligheter til å finansiere satsningen sin. Kort fortalt:

Bruk klubbtøy så mye som mulig, både til organisert aktivitet og privat

Generelt

For de yngre årsklassene og løpere som ikke omfattes av klubbstøtte som beskrevet nedenfor, oppfordres det på generelt grunnlag til å bruke klubbtøy til trening og konkurranser.

Eldre treningstøy med gamle sponsorer eller av annet merke enn Fibra, ønsker vi ikke blir brukt til organisert trening eller i konkurranser.

13-16 år

I klassene 13-16 år gis det økonomisk støtte for deltakelse i blant annet Ungdommens Holmenkollrenn (13-14 år) og Hovedlandsrennet (15-16 år). Ved deltakelse i disse rennene, skal klubbtøy brukes: overtrekksdress, konkurransedress og hodeplagg.

Junior- og seniorløpere

Det gis betydelig støtte til junior- og seniorløpere, hvilket betyr at disse løpere forventes å være spesielt bevisst på å være rollemodell og ambassadør for klubb og sponsorer. Samtidig vet vi at løpere med tilknytning til landslag, kretslag, private lag, og skigymnas har et parallelt avtaleverk å forholde seg til.

Følgende regler gjelder for mottakere av klubbstøtte:

 1. Når ikke andre avtaler med landslag, kretslag, private lag, eller skigymnas regulerer bruk av tøy og profilering, skal klubbtøy brukes i konkurranser, ved trening i klubbens regi, i forbindelse med profilering og i media.
  Videre oppfordres det til å bruke klubbtøy i forbindelse med trening.

 2. Vi oppfordrer løperen til å være med på fellestreninger når du er hjemme i lokalmiljøet, yngre løpere kan dermed få se hvor gode de kan bli og vil være til støtte for å lære de siste trenings prinsippene.

 3. Sosiale medier er en enkel måte å hjelpe klubben med markedsføring og profilering. Husk å bruke emneknaggen #vindbjartski når du lager innlegg på Facebook eller Instagram.

 4. Presseoppslag og intervju er en utfordrende situasjon, gjør ditt beste for å få frem tilhørighet til IL Vindbjart Ski.

 5. Private sponsorer er tillatt på klubbens [overtrekksdress/yttertøy]. Maksimal størrelse er 5×10 cm
  1. Private sponsorer kan ikke være konkurrenter til klubbens sponsorer og skal godkjennes av styret i IL Vindbjart Ski.
  2. Det er tillatt med opptil 2 private sponsorer.

 6. Hodeplagg og konkurransedress som brukes i konkurranser har ikke plass til private sponsorer og er omfattet av NorgesSkiforbunds regler for reklame og logoer.
X