Vi har tidligere praktisert skjemaer hvor den enkelte løper, eventuelt foresatte på vegne av mindreårige løpere, har signert på om det kan tas bilder og film av medlemmet. Dette systemet faser vi nå ut. Det har nemlig kommet et nytt system inne på MinIdrett hvor det enkelte medlemmet, eller foresatte til barn under 18 år, må aktivere slikt samtykke.

Vennligst logg inn på MinIdrett, velg «Min oversikt» og deretter «Reserver deg mot filming».

Altså: Man er automatisk reservert mot å bli tatt bilde av eller filmet. Det betyr at man må inn for å gi slik godkjenning. Vi setter pris på at alle medlemmene våre som ikke har noe i mot å bli tatt bilde av eller filmet logger seg på MinIdrett og opphever reservasjonen. Bilder, og eventuelt små filmsnutter, er viktige i blant annet vårt rekrutteringsarbeid, som en del av sponsorpakka og for å ellers vise aktiviteten vår.

Takk for at du tar stilling til dette!

X