Velkommen til Vindbjart Håndball – Vi gir muligheter!

Aktuelt

#Allemed

Har du eller ditt barn behov for økonomisk støtte for å delta i håndballaktiviteter så er vi her for å hjelpe. Økonomisk støtte kan være utgifter som treningsavgift, kontigent, turer, tøy, sko, etc.

Alt du trenger å gjøre er å sende en enkel e-post til klubben.
Her er det ingen forklaringskrav, kun en enkel informasjon om hva det er behov for å få støtte til.

Søknad sendes på e-post til: sekretar@vindbjarthandball.no
Ta evnt kontakt på telefon : 915 91 732

Sponsorer

Nyheter

Økonomisk støtte til lisens!

Spillere som opplever økonomi som barriere, kan også i år søke om støtte til dekning av lisensen. I år som de siste tre årene kan enkeltspillere søke NHF om økonomisk støtte til dekning av lisensen. Alle lisensberettigede spillere som opplever økonomien som en...

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i Vindbjart håndball! Styret viser til innkalling til årsmøte som ble avholdt 09.03.23. På bakgrunn av sak 10, «Vedta idrettslagets budsjett» som ikke ble godkjent, skal det ekstraordinære møtet gjennomføres med agenda: gjennomgang...

Samarbeidspartnere

Målsetting

Vi vil legge til rette for en håndball som ivaretar en satsning på bredde og topp. Det at alle kan føle tilhørig til klubben er viktig.Vi skal tilby håndball under trygge rammer, og være en positiv faktor i barn og unges oppvekst og skape et inkluderende miljø hvor hver enkelt skal ivaretas.

  • Vi skal gi et tilbud til alle barn, ungdom og voksne som ønsker å være en del av klubben.

  • Vi skal skape et godt, inkluderende, utviklende og sportslig miljø.

  • Vi skal utvikle spillere med individuelle og kollektive ferdigheter.

X