NB! RENNENE ER AVLYST! Oppdatert tirsdag 5.1.21: Med bakgrunn i de nasjonale retningslinjene rundt Covid-19, så har kommuneoverlegene i både Bykle og Evje og Hornes konkludert med at det ikke kan arrangeres skirenn i de to neste ukene.
Dette medfører at Sandriprennet og Vindbjartmixen dessverre må avlyses. Det er selvsagt ufattelig trist når vi må gå til dette skrittet, men det er slik vi i styret vurderer er det eneste riktig å gjøre slik situasjonen er nå.

Vi har i kveld 4.1.21 fått beskjed av kommuneoverlegen i Bykle at de ikke ønsker arrangement i kommunen de neste to ukene. Vi kan derfor ikke arrangere våre to renn på Hovden til helga. Tiden begynner å gå fra oss i forhold til å flytte rennene, men vi gjør det vi kan for å få gjennomført arrangementene. Mer info kommer så snart vi vet noe mer.

 

Påmeldingsfristen for begge rennene er 6.1.21.

Pga. dårlige værutsikter har vi sett oss nødt til å flytte rennene våre fra Sandrip til Hovden langrennsarena. Merk at det kun er løpere fra Agder og Rogaland skikrets, samt løpere som er elever ved skigymnas i kretsen som kan delta. Dette er ett av smittevernstiltakene. Flere tiltak finnes i informasjonen som ligger i terminlista.

Startlister og resultatlister, samt annen informasjon, blir lagt ut under informasjonen i terminlista.

Sandriprennet lørdag 9.1.21, på Hovden langrennsarena: Distanserenn i klassisk stil: https://www.skiforbundet.no/ars/langrenn/terminliste-langrenn-ars/arrangement/?eid=363241

Vindbjartmixen søndag 10.1.21, på Hovden langrennsarena: I år arrangert som distanserenn i friteknikk: https://www.skiforbundet.no/ars/langrenn/terminliste-langrenn-ars/arrangement/?eid=363242

Til klubbene: Speaker vil gjerne ha litt informasjon om noen av løperne, og vi oppfordrer derfor klubbene til å sende inn litt info om tidligere resultater for aktuelle løpere. Send til harryalfandersen@hotmail.com så snart som mulig.

Begrunnelse for at vi har flyttet rennene våre til Hovden:
Det har kommet en del tilbakemeldinger på at vi har flyttet rennene våre til Hovden og vi har full forståelse for at noen reagerer på dette og vi ønsker derfor å gi en liten begrunnelse på avgjørelsen vår.  Vi har blant annet vurdert dette:

  1. Værutsiktene, og dermed føreforholdene, har vært svært usikre helt til under ei uke før rennene skal avvikles. I skrivende stund (lørdag kveld 2.1.) er det heller ikke sikkert at det blir nok snø til å arrangere renn på Sandrip. Vi har fått beskjed i kveld om at «det kan se ut til at de begynner snøproduksjon i morgen kveld dersom det blir kaldt nok». Værmeldingen viser at temperaturen de neste dagene vil ligge akkurat i grenselandet for snøproduksjon.
  2. Inntil nylig var det heller ikke sikkert at føreforholdene ville bli gode nok på Høgås til at vi kunne flytte rennene våre dit. Vi ønsket å gi endelig beskjed om arena minst ei uke før rennet skulle avvikles. Vi måtte ta en avgjørelse innen rimelig tid blant annet på grunn av smittevern og fordi det må avklares med kommuneoverlege når renn skal arrangeres.
  3. Pga. Covid-19 er det ekstra ressurskrevende å arrangere renn. Hovden arrangerte åpningsrennet med en god smittevernsplan som vi ønsker å kopiere. Vi har begrenset med ressurser og vurderte at det ville bli ekstra krevende for oss som arrangører å legge rennet til Høgås i disse «koronatider».
  4. Vi i Vindbjart ski er veldig skuffet over at vi heller ikke i år kan arrangere på Sandrip. I stedet for å avlyse rennene våre, flytter vi de år etter år.
X