Den gamle varden på Naspevarden er, som dere sikkert vet, bare en plankehaug. Dette syntes Harry var veldig synd så han har rett og slett satt i gang et prosjekt med å bygge en ny varde. Materialene er sponset av Eikås sag og vi har fått bruke lokale på Hunsøya for å bygge varden. Knut Inge Larsen er fagmannen i prosjektet. Noen andre i skigruppa har allerede bidratt med å reise varden, og etterhvert håper vi å få hjelp av mange flere i skigruppa når varden skal flyttes fra Hunsøya til Naspe. Dette blir spennende!

Vennesla Tidende 

Vennesla Tidende på Facebook

X