IL Vindbjart ski følger anbefalingene og deltar i den nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av viruset og avlyser derfor alle fellestreninger inntil videre. Vi gir beskjed på Facebook og hjemmesida når vi starter opp igjen.

Når det gjelder KM del 2, har vi fått opplyst at rennet utsettes til 4. og 5. april. Utsettelsen skyldes først og fremst manglende snøforhold, men panemien vil jo selvsagt også ha betydning for om det blir renn eller ikke. Arrangøren vil informere senest 1,5 uker i forkant om det blir renn eller ikke.

Les mer på skiforbundets side.

Kommunens anbefalinger.

X