Ved hjemmekamper

HVA TRENGS Å GJØRES VED HJEMMEKAMPER?

 

Her har vi samlet all den informasjon som trengs for å gjennomføre vellykkede arrangementer i Venneslahallen – både med tanke på kiosk og sekretariat.

Laget som har ansvar for kiosk og sekretariat får beholde halvparten av salget i kiosken til fri benyttelse innad i laget.

De forskjellige innstrukser og rutiner ligger under toppmenyen «KLUBBEN «

Innstruks kiosk rutiner – til hjelp for de som skal stå i kiosken.
Oppskrift til vaffelrøre – til hjelp for de som er usikre på dette, og for å få samme kvalitet på vafler til alle arrangement. Lagene oppfordres til å ta med hjemmelagde kaker for å øke salget og fortjenesten.

Øvrige kioskvarer kjøpes inn av kioskansvarlig. Han/Hun må kontaktes av ansvarlig lag i god tid før arrangement, dersom laget ønsker å selge frukt eller pølser under kampene.

Rutiner for sekretariatet – ved kamper for lag fra 12 års alder og eldre
Rutiner for sekretariatet – ved kamper for lag fra 11 års alder og yngre
Informasjon til sekretariatet – litt om regelverk, spesielt for lag fra og med 12 år

Normalt fordeler foreldrekontaktene arbeidsoppgavene mellom de foresatte eller spillere. PS: En av de to i sekretariatet må være fylt 15 år.

 

Lag som har midtukekamper og ved enkeltkamper i helga, må selv ta ansvar for sekretariatet og eventuell kiosk. Midtukekamper er derfor ikke med i denne oversikten.

Sponsorer

VINDBJART HÅNDBALL 

Epost: post@vindbjarthandball.no
mobil 419 33 398

 

X