Styret

Leder:                                                                                                               Jan Magne Skårdal

Nestleder:                                                                                                        Heidi Vennesland

Sportslig leder:                                                                                                 Anne Lise Omdal

Sekretær:                                                                                                         Irene Pettersen

Kasserer:                                                                                                          Kristen Bue

HU-kontakt:                                                                                                     Jan Magne Skårdal

Materialforvalter:                                                                                             Heidi Bue

Dommerkontakt/kioskansvarlig                                                                   Vivian Andersen

Styremedlem:                                                                                                Inger Marit Mushom

Styremedlem:                                                                                                 Rine Anita Lian

Styremedlem:                                                                                                 Jorunn Eivindson

Styremedlem:                                                                                                 Lisbeth Ommundsen

Foreldrerep i styret:                                                                                        Andre Michelsen

Sponsoransvarlig:                                                                                          Styret

X