Sekretariat aldersbestemte lag og senior

Aldersbestemte lag og senior: (fra 12 år og oppover)

Det trengs alltid to personer – en til å betjene måltavla (tidtaker) og en til å føre kamprapporten (sekretær). Den ene må ha fylt 15 år.

 

Måltavlepanelet: (skal være satt på plass av tilsynsvakta )

 • Prøv ut og bli kjent med panelet før kampen. Stoppeklokke i koffert brukes i nødsfall.
 • Man starter tida når dommer blåser i gang kampen
 • Time out:
  • Lagene kan be om kun en time-out hver i hver omgang. Lagleder legger da et grønt kort i sekretariatet. Laget som ber om time-out må ha ballen i laget, ellers spørres det om de vil ha time out med den gang laget får ballen. Hvis ikke leveres grønt kort tilbake. Sekretariatet blåser umiddelbart for å gi beskjed til dommer og stopper tida. Alt som skjer etter tiden er stoppet (unntatt personlig bestrafning som gult kort, 2-min, utvisninger og lignende) teller da ikke!
  • Lags time out varer ett minutt. Etter 50 sek blåser tidtaker for å gi beskjed om at kampen snart skal starte. Tiden settes i gang når dommer blåser.
  • Dommer gir også signal om time out ved skader eller liknende.
 • Registrering av mål:
  • Registrer målene med en gang det er dømt mål. Ved feil kan mål tas bort igjen.
 • Pause og kampslutt:
  • Man stopper tida og lager lyd ved pause (nullstill tiden før 2. omgang settes i gang) og ved kampslutt.
 • Ved utvisninger / 2-minuttere
  • Gi lapp til utvist spiller med tidspunkt for når de tre inn på banen igjen

 

Kamprapport: (denne er spesifikk for hver enkelt kamp og skal ligge i kofferten)

 • Før kampen:
  • Før på sekretærs og tidtakers navn og klubbtilhørighet
  • Lagenes spillere med navn og fødselsdato føres på av laglederne
 • Under kampen
  • sette strek ved navn på målscorere – skill mellom ordinære mål og 7-metre (spør spillere på benken hvis usikker på målscorer)
  • sett strek ved navn på spillere som får advarsel (gult kort), utvisninger (2-minutter), diskvalifikasjon (rødt kort)
  • noter klokkeslett ved time out på rett lag i rett omgang
  • Noter pauseresultatet
 • Etter kampen:
  • Før opp sluttresultat
  • Underskrifter av begge lagledere og dommer(e)
  • Ved skade på spillere, skal lagleder føre dette på kamprapport (lagleders ansvar)

 

Ved protester:

Sørg for at lagleder og dommer(ne) underskriver på at de er oppmerksom på at protesten er nedlagt.

 

Ballstørrelser: (Se blå bok i sekretariat kofferten)

 

Spillertider:

12/13/14 år       spiller 20 min/omgang x 2 omganger + 10 min pause      – har IKKE lov å bruke klister

16/18 år            spiller 25 min/omgang x 2 omganger + 10 min pause      – har lov å bruke klister

Senior              spiller 30 min/omgang x 2 omganger + 10 min pause      – har lov å bruke klister

X