Kontaktpersoner

Styret og andre roller

Navn
Funksjon
Telefonnummer
E-post
Irene Pettersen Leder 402 31 969 leder@vindbjarthandball.no
Jorunn Eivindson Nestleder, Svanecup og politiattest 994 56 650 nestleder@vindbjarthandball.no
Kari Gjerald Barneidrettsansvarlig og sekretær 915 91 732 sekretar@vindbjarthandball.no
barneidrettsansvarlig@vindbjarthandball.no
Ole Gunnar Heistad Økonomi kasserer@vindbjarthandball.no
Pål Gudbrandsen Sportsligleder 911 68 394 sportsligleder@vindbjarthandball.no
Kamilla Gundersen Foreldrekontakt, tilsynsansvarlig 988 13 849 foreldrekontakt@vindbjarthandball.no
Christoffer Eriksen Sponsoransvarlig 452 99 647 sponsor@vindbjarthandball.no
Narve Kristiansen Web/SoMe-ansvarlig, Svanecup 901 67 050 SoMe@vindbjarthandball.no
Jan Magne Skårdal HU-kontakt
Therese Quarstein Materialforvalter
Merete S Erdal /
Kristin Olsen
Dommerkontakt

 

Våre trenere 2023/2024

 

Lag
Navn
Telefonnummer
J 6-7 Stine K Heiseldal 402 16 726
J/G 9 David Berås 902 59 686
J10 Christoffer Eikeland 950 35 009
G11 Kristine Magnussen 909 90 344
J12 Rine Anita Lian 954 22 997
G12 Alf Petter Wilhelmsen 934 39 914
J13 Lill Jeanett Guttormsen 909 98 219
J14 Anne-Mari Leesland 907 28 132
J15 Kristin Olsen 926 46 415
Damelag
HU Jan Magne Skårdal 419 33 398
X