Kamper seriespill

Trenere i Vindbjart må fylle ut hvilke spillere som skal delta på kampene før gjennomføring. Listene oppbevares sammen med motstanderens oversikt i 14 dager, før de makuleres.

 

Foreldrekontakten har ansvaret for å fordele oppgaven videre i prosedyren for gjennomføring av hjemmekamper til de andre foreldrene.

 

1 medhjelper.

En tar kontakt med motstanderens trener for å informere om klubbens prosedyrer for kamp i Venneslahallen (Se hjemmesiden for selve prosedyren/send link til motstanderes lag). Medhjelperen vasker benkene som er i bruk opp på tribunene før og etter kampen, samt vasker over toalettet og dørhåndtak etter kampen. Medhjelperen er også vakt under kampen og påser at smittevernhensyn tas. Medhjelperen viser sjåførene til oppmerkede plasser på tribunen.

1 smittevernsansvarlig

Smittevernansvarlig går med gul vest. Den møter lagene på utsiden, sørger for at alle spriter hendene, og krysser av på listene over deltakere. Smitteansvarlig går deretter inn med et lag om gangen på tildelte plasser(innbytterbenken). Tilskuere/sjåfører blir tildelt tribuneplass på midten, med 1 m avstand. Smitteansvarlig sender opp sjåfører/tilskuere opp på tribunen til medhjelperen. Smitteansvarlig følger etter kampslutt, laget/tilskuerne og sjåførene ut den gamle utgangen i kjelleren.

2 i sekretariatet.

De rigger sekretariatet og innbytterbenken, samt spriter kampballen. Husk nok innbyttebenker til å overholde 1 m regelen. Etter at kamprapporten er signerte sprites sekretariatet og utstyr. Vask innbytterbenken før og etter hver kamp.

 

X