Kamper aktivitetsserie

Trenere i Vindbjart håndball må fylle ut hvilke spillere som skal delta på kampene før gjennomføring. Listene oppbevares sammen med motstanderens overikt i 14 dager, før de makuleres.Foreldrekontakten har ansvaret for å fordele oppgaven videre for gjennomføring av hjemmekamper til de andre foreldrene. Alle som har oppgaver på kampdagen, må møte 30 min før kamper.

Rigging dagen før krever 3 foreldre som teiper banene og rigger sekretariat. De må også sjekke at tribunenen er ferdig merket.

4 Medhjelpere:

Den ene tar kontakt med motstanderens trener for å informere om klubbens prosedyrer for kamp i Venneslahallen. (Se hjemmesiden for selve prosedyren/send link til motstanderens lag.) Medhjelpererne vasker benkene som er i bruk opp på tribunene før og etter kampem, samt vasker over toalett og dørhåndtak mellom kampene. De er også vakter under kampene og påser at smittehensyn tas.

2 Smitteansvarlige.

De går med gul vest. Møte lagene på utsiden og sørger for at alle spriter hendene. De krysser så av på listene over deltakere og går deretter inn med ett lag av gangen på tildelte plasser. Hjemmelaget blir tildelt tribuneplass nærmest inngangen og de gjestende lag blir tildelt faste plasser på tribunen. Smitteansvarlige følger gjestene ut når de er ferdig spillt, ut den gamle utgangen i kjelleren.

2 Sekretariat.

De rigger sekretariatet og innbytterbenken samt spriter kampballen. Husk nok innbytterbenker til å overholde 1 m regelen. Etter at kamprapporten er signert sprites sekretariatet og utstyr . Sekretariatet vasker innbytterbenker etter hver kamp.

X