Arrangementhåndbok

Arrangementshåndbok
Korona sesongen 2020 – 2021

• Norges håndballforbund har laget en del krav til gjennomføring av håndballkamper for sesongen 2020 – 2021. Dette er omfattende tiltak som er satt i gang for at våre utøvere skal få lov til å spille håndball under trygge rammer. Vindbjart håndball er positive til å følge disse retningslinjene for at våre utøvere skal få lov til å spille kamper (alternativet er dessverre at det ikke kan spilles kamper).
• Vindbjart håndball har laget en oversikt over hva som må være på plass for å kunne avvikle kamper i Venneslahallen
• Det er plassert sprit ved hovedinngang til hallen, og på tribunene. Det vil også bli plassert i sekretariatet.
• https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/?utm_source=handball.no&utm_medium=karusell&utm_campaign=breddehandballen_p%c3%a5_vei_ Link til Norges håndballforbunds oppdaterte Korona side
• https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/ Link til Norges idrettsforbunds Koronasider. Her ligger også Korona testen som er lurt å ta for alle arrangører og trenere.
• https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ Link til folkehelseinstituttet sine Koronasider og anbefalinger
• https://www.handball.no/nyheter/2020/09/nytt-verktoy-for-koronaregistrering/

Generelle krav:

• Venneslahallen er ikke åpnet for tilskuere, med unntak av nødvendige sjåfører og ledsagere for spillere med spesielle behov.
• Lagene må vente utenfor hallen til de samlet blir hentet av koronaansvarlig for arrangementet, og går deretter inn 1 lag om gangen til tildelte plasser. Viktig her å holde avstand.
• Kiosk og garderober er stengt av Vennesla kommune. Om noen lag kommer reisende langveisfra og ønsker å dusje, må åpning av garderober være avtalt på forhånd med kommunen.
• Det vil være en pause på 20 minutter mellom kampene i kampoppsettet.
• Unngå fysisk kontakt som ikke er relatert til kontakt under kamp.
• Hvis noen på et lag føler seg dårlig, eller har symptomer på forkjølelse, feber eller andre symptomer relatert mot COVID 19 skal trener kontaktes umiddelbart.
• Trener er forpliktet til å varsle administrasjonen for videre rådføring om eventuell karantene og testing på spiller(e) eller lag.
• De tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning:

1. Syke personer skal ikke delta på trening/kamp – aldri.
2. God hygiene skal praktiseres på trening/kamp – alltid.
3. Redusere kontakt mellom personer.

Før kamp
• Laget som skal spille kamp må utnevne en koronaansvarlig for kampen/arrangementet. Denne personen må ta kontakt med motstandere før kamp, og informere om hva som er status og gjeldende reglement i Venneslahallen. Her skal motstander som har med sjåfører og andre voksne levere utfylt liste med navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer til alle som følger laget (spillere og trenere som er registrert i lagoppstillingen trenger ikke stå på denne listen). Koronaansvarlig har på gul vest under arrangementet.
• Koronaansvarlig må være tilgjengelig når motstander ankommer kamparena.
• Lagene blir ført samlet til sin sone i hallen av koronaansvarlig når hallen er klargjort. Hjemmelag blir tildelt tribunedel nærmest inngangen, gjestende lag blir tildelt tribunedel innerst i hallen.
• Innbytterrommet må merkes opp og det må settes ut nok stoler/benker til at avstandskrav kan oppfylles.
• Klargjøre en rengjort kampball som kun berøres av spillere.
• 2 personer skal sitte i og betjene sekretariatet
• Arrangør kan stille med inntil 5 vakter rundt banen. Det er påkrevd minimum 2.

I hallen og under kamp
• Alle som går inn i hallen må bruke håndsprit som står tilgjengelig ved innganger og på tribunen. Det vil også stå håndsprit i sekretariatet.
• Sjåfører og andre nødvendige ledsagere vises til oppmerkede plasser på tribunen i midten, og skal følge regler på hvor de kan sitte med minimum 1 meters avstand.
• Lagene skal ikke skifte side i pausen (gjelder 16 år og yngre). Da spiller hjemmelaget til høyre for sekretariatet. Om noen i eldre klasser ønsker å skifte side, må benker og stoler vaskes med sprit. Dette avgjøres av dommere.
• Time-Out kort skal ikke leveres i hånda, men legges på bordet.
• Tilskuere skal ikke berøre ballen med hendene, kun med beina. Om ballen havner på tribunen skal spillerne hente den så lenge de ikke kommer nærmere tilskuere enn 1 meter.
• Lagene skal ikke ta high-five, men hilse med nikk eller å løfte hånden.
• Det er kun på banen 1-meters avstanden ikke gjelder.
• Sekretariatet og utstyret blir vasket med sprit etter signering av kamprapporten.
Etter kamp
• Koronaansvarlig ser til at alle kommer seg raskt og trygt ut av hallen. Alle benytter seg av gammel utgang.
• Kamparrangør må vaske over alle kontaktflater og tribuner med sprit når alle er ute av hallen. Dette gjelder også sekretariat, benker, stoler og dørhåndtak.
• Ansvarlig varsler de som kommer på ny kamp om at hallen er klar, og overlater ansvaret til Koronaansvarlig på neste arrangement.
• Liste med personer som har vært til stede i hallen sendes umiddelbart etter kampslutt til: leder@vindbjarthandball.no Kan sendes som bilde fra tlf., eller som scannet vedlegg på mail. Sjekk at bildet er leselig før du sender dette.
Lykke til – ta vare på hverandre. HUSK 1 meters avstand

Det meste her i denne håndboka er «lånt» av Randesund håndball.
Vedlegg: Sjekkliste for smitteansvarlig, sekretariat og trenere.
Skriv til motstanderlag.

X