Først ønsker vi svært gjerne å takke alle våre håndballklubber for et godt samarbeid gjennom sesongen 2021-22. Klubbene har gjort et fantastisk arbeid, og vi takker for deres engasjement og innsats.

Spillere, trenere, ansatte, tillitsvalgte og alle andre i norsk håndball har gjort en formidabel innsats for å holde motet og motivasjonen oppe gjennom enda en vanskelig sesong. Vi håper dette har bidratt til at flest mulig fortsatt blir med i håndballfamilien, og at vi får mange påmeldte lag til sesongen 2022-23.

Vi er enda inne i avslutningen av sesongen 2021-22, og det gjenstår fremdeles noen kamper i de ulike aldersklassene. Vi håper disse blir gjennomført på en god måte, og at lagene synes det er kjekt at det fremdeles spilles kamper.

Vi ser frem mot en mer normal sesong hvor vi kan møtes i hallene, spille mange kamper, sitte tett på tribuner, rope heiarop sammen og vise entusiasme for den idretten vi alle er så glad i.

Vedlagt i denne e-posten ligger invitasjon til sesongen 2022-23. Lenke til invitasjonen for sesongen 2022-23 kan du også finne her: https://www.handball.no/regioner/region-sorvest/praktisk-info/praktiske-verktoy/invitasjon-sesongen-2022-23/

Med vennlig hilsen

Regionstyret og Administrasjonen

signature_215194594

X