Leder                                                   Irene Pettersen

Nestleder/media                                 Jorun Eivindson

Kasserer                                             Kristen Bue

Sekretær/medlemsansvarlig               Kari Gjerald

Styremedlem                                       Rine Anita Lian

Arrangement ansvarlig                        Lisbeth Ommundsen

Foreldrerepresentant                          Merethe Erdal

Sportslig leder                                     Anne Lise Omdal.

Sponsoransvarlig                                Birgitte N. Reinertsen

Matrial forvalter                                  Vivian Andersen

Dommerkontakt/kioskansvarlig         Vivian Andersen

HU-kontakt                                        Jan Magne Skårdal.

X