MINIHÅNDBALL 6 – 8 ÅR MAIL: mini@vindbjarthandball.no
Verv Navn Telefon Mail Politiattester
Trener j/g 6-7 Lill Jeanette Guttormsen 90998219 lill.jeanette@norgesenergi.no
Foreldrekontakt Evie S Brister 97590713 jordmor2003@hotmail.com
Trener j8 Ann-Mari Leesland 90728132 amleesland@live.no
Trener j8 Linn Salvesen 95207786 linnsalvesen@hotmail.com 05.10.2016
Foreldrekontakt Merethe S Erdal 40394885

AKTIVITETSSERIE 9 –  10 – 11 ÅR
Verv Navn Telefon Mail
Trener j 9 Rita Hodne Arntzen 47886088 rita_hodne@hotmail.com 08.11.2017
Trener j 9 Tonje Perez 40471672 tonjemofjell@hotmail.com 30.08.2017
Trener j 9 Kristin Olsen 92646415 11.10.2016
Trener j10 Inger Marit Mushom 90566230 imushom@gmail.com 23.07.2015
Trener j10 Anne Lise Omdal 47016578 annelsomdal@hotmail.com 20.09.2016
Trener j11-12 Linn Terese Moseid 94152226 linnimoseid@hotmail.com
Trener j11-12 Vivian Andersen 47272374 vivian81@live.no   14.02.2017
For.kontakt11-12
For.kontakt j 10 Siv K. Moy

JENTER 14 ÅR
Verv Navn Telefon Mail
Trener Rine A. Lian Thomassen 95422997 polo_rule@hotmail.com
Trener Anne Karin Tveit 90977655 annk-tv@online.no 30.12.2015
Foreldrekontakt
Foreldrekontakt

SENIOR HU
Verv Navn Telefon Mail
Trener Jan Magne Skårdal 41933398 jmag-ska@online.no 13.10.2017
Trener Torhild Aas 91599439 torhiaas@online.no
Hjelpe trener Willy Jensen

X