Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 13 februar kl. 1700. Øvrige forslag og saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede. *)
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er)samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette treningsavgift.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Valg
*) Stemmeberettigede:
• Du må uavhengig av det under ha fylt 15 år for å ha stemmerett på årsmøtet
• Alle med verv i håndballen har stemmerett, f.eks. dommere, styremedlemmer, foreldrekontakter, trenere, oppmenn osv
• Alle spillere
Øvrige foreldre, yngre spillere og andre ikke-stemmeberettigede tilknyttet håndballen har møte, tale og forslagsrett.

X