Velkommen til Vindbjart Håndball – Vi gir muligheter!

Aktuelt

Sponsorer

Svanecup 2023

Vindbjart skal delta på Svanecup som fellescupen for klubben. Dette er en stor cup som vi har veldig god erfaring med og mange gode minner herfra! Du kan lese mer om klubbens felles praksis i lenkene. For mer informasjon om Svanecup 2023, finner du på Svanecup sin...

Til alle klubber i NHF Region SørVest,

Først ønsker vi svært gjerne å takke alle våre håndballklubber for et godt samarbeid gjennom sesongen 2021-22. Klubbene har gjort et fantastisk arbeid, og vi takker for deres engasjement og innsats. Spillere, trenere, ansatte, tillitsvalgte og alle andre i norsk...

Målsetting

Vi vil legge til rette for en håndball som ivaretar en satsning på bredde og topp. Det at alle kan føle tilhørig til klubben er viktig.Vi skal tilby håndball under trygge rammer, og være en positiv faktor i barn og unges oppvekst og skape et inkluderende miljø hvor hver enkelt skal ivaretas.

  • Vi skal gi et tilbud til alle barn, ungdom og voksne som ønsker å være en del av klubben.

  • Vi skal skape et godt, inkluderende, utviklende og sportslig miljø.

  • Vi skal utvikle spillere med individuelle og kollektive ferdigheter.

VINDBJART HÅNDBALL 

Epost: post@vindbjarthandball.no
Mobil: 402 31 969

X